خوانش

خوانش

موسسه فرهنگی هنری خوانش

پروژه مکث

معرفی پروژه

متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد. متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد.متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد.

متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد.متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد.متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد.متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد.

سخنرانان و گردانندگان پروژه

متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد.متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد. متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد. متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد. متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد. متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد.

متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد.متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد. متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد. متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد. متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد.متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد. متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد. متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد. متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد. متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد. متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد.

فصل اول

متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد در. این قسمت قرار می‌گیرد. متن خود را به صورت خلاصه اینجا بنویسید.

فصل دوم

متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد در. این قسمت قرار می‌گیرد. متن خود را به صورت خلاصه اینجا بنویسید.

فصل سوم

متن معرفی پروژه در این قسمت قرار می‌گیرد در. این قسمت قرار می‌گیرد. متن خود را به صورت خلاصه اینجا بنویسید.

رویدادها

مستند‌خوانی

توضیحات مختصری درباره رویداد مورد نظر در این بخش قرار می‌گیرد که پس از آن کاربر می‌تواند به صفحه اختصاصی آن رویداد برود.

جستارخوانی

توضیحات مختصری درباره رویداد مورد نظر در این بخش قرار می‌گیرد که پس از آن کاربر می‌تواند به صفحه اختصاصی آن رویداد برود.

سلسله نشست‌های نقد خوانش

توضیحات مختصری درباره رویداد مورد نظر در این بخش قرار می‌گیرد که پس از آن کاربر می‌تواند به صفحه اختصاصی آن رویداد برود.

سینماتک خوانش

توضیحات مختصری درباره رویداد مورد نظر در این بخش قرار می‌گیرد که پس از آن کاربر می‌تواند به صفحه اختصاصی آن رویداد برود.

کارگاه‌های تک‌درس

کارگاه‌های نویسندگی

اساتید کارگاه‌‌‌ها

 • سناپور
 • صفدری
 • علی مسعودی‌نیا
 • کیهان خانجانی
 • فرخنده حاج‌آقایی
 • کاوه فولادی‌نسب
 • شهسواری
 • سیامک گلشیری
 • گروس عبدالملکیان
 • شمیم مستقیمی
 • مهدی افروزمنش

 • کارگاه‌های مطالعات شهری
 • کارگاه‌های مطالعات فرهنگی
 • کارگاه‌های سینمایی
 • کارگاه ترجمه ادبی
 • نقد و نظریه
 • بازخوانی متون

دیگر کارگاه‌ها