کارگاه‌های تک‌درس

کارگاه‌های نویسندگی

اساتید کارگاه‌‌‌ها

 • سناپور
 • صفدری
 • علی مسعودی‌نیا
 • کیهان خانجانی
 • فرخنده حاج‌آقایی
 • کاوه فولادی‌نسب
 • شهسواری
 • سیامک گلشیری
 • گروس عبدالملکیان
 • شمیم مستقیمی
 • مهدی افروزمنش

 • کارگاه‌های مطالعات شهری
 • کارگاه‌های مطالعات فرهنگی
 • کارگاه‌های سینمایی
 • کارگاه ترجمه ادبی
 • نقد و نظریه
 • بازخوانی متون

دیگر کارگاه‌ها