پرش به محتوا

تجدد درباری

••آنلاین••

پرسش‌گری در مرزهای مشروطه؛ تلاشی برای فهم وضعیت کنونی

دوره‌ی اول؛ «تجدد درباری»

اکنون پس از برگزاری پانزده نشست پیرامون موضوعات تاریخ، قانون، مکتوبات، هنر و موضوع انجمن‌ها، به بازخوانی و روایت مبسوط منظومه‌ی مشروطه از تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۰ می‌پردازیم.

سرفصل جلسات
⁃ تجدد درباری؛ ابعاد و سویه‌های نوسازی از بالا در ایران قاجاری؛ ۶ مهر ۱۴۰۰
با حجت کاظمی
⁃ عباس میرزا و مسائل ایران؛ ۲۰ و ۲۷ مهر ۱۴۰۰
با فیاض زاهد
⁃ قائم‌مقام و «روحِ» تجدد؛ ۴ آبان ۱۴۰۰
با سید مهدی یوسفی
⁃ ناصرالدین شاه؛ پادشاهی در میانه‌ی کهنه و نو؛ ۱۱ و ۱۸ آبان ۱۴۰۰
با فیاض زاهد
⁃ امیرکبیر و مسئله دولت‌سازی؛ ۲۵ آبان ۱۴۰۰
با مینو درایه
⁃ اعتمادالسلطنه؛ ترجمه و تجدد؛ ۲ آذر ۱۴۰۰
با فرزانه ابراهیم‌زاده
⁃ علی‌خان امین‌الدوله و مسئله انجمن معارف؛ ۹ آذر ۱۴۰۰
با رضا صمیم
⁃ سپهسالار: واکاوی کارکرد اندیشه نوسازی درون سیستمی یا ساختاری؛ ۱۶ آذر ۱۴۰۰
با مجید تفرشی
⁃ تجددگرایی و نوسازی در ایران و عثمانی؛ تاثیرها و تاثرها؛ ۲۳ آذر ۱۴۰۰
با حسن حضرتی

زمان برگزاری: سه‌شنبه‌ها
ساعت ۱۸ تا ۲۰