پرش به محتوا

سفر داستانی خود را با خوانش شروع کنید

مدرسه‌ی داستان‌نویسی خوانش برگزار می‌کند:
برنامه‌ی یک‌ساله‌ی تخصصی آموزش دانش‌های داستانی

دوره‌ی چهارم | مهر ۱۳۹۷
زیر نظر کاوه فولادی‌نسب

مدرسان: فرشته احمدی، مهدی افروزمنش، فارس باقری، منیرالدین بیروتی، یونس تراکمه، محمد تقوی، محمد حسینی، کیهان خانجانی، پدرام رضایی‌زاده، مشیت علایی، کاوه فولادی‌نسب، محمود قلی‌پور، علی مسعودی‌نیا