پرش به محتوا

دوره‌ی دوم

ریخت‌شناسی و سازه‌های منطقی و ادبی جستار

کارگاه‌های یک‌روزه‌ی جایزه‌ی جستار (۳) ریخت‌شناسی و سازه‌های منطقی و ادبی جستاربا علی مسعودی‌نیاچهارشنبه ۱۲ آذرساعت شش تا نه عصر• -ریخت‌شناسی عمومی متن غیرداستانی-فرم‌های بسیط-سازه‌های… ادامه »ریخت‌شناسی و سازه‌های منطقی و ادبی جستار

فیلم‌جستار
دیالکتیک تصویر و کلام

••آنلاین••دومین کارگاه یک‌روزه‌ی جایزه‌ی جستار فیلم‌جستاردیالکتیک تصویر و کلامبا محمدرضا فرزاد جستار ادبی، جستار سینمایی؛ مرور اجمالی تاریخچه و تعاریف مساله‌ی زاویه دید؛ مناقشه‌ی صدای… ادامه »فیلم‌جستار
دیالکتیک تصویر و کلام