پرش به محتوا

سلسله نشست‌های نقد خوانش

سلسله نشست‌های نقد خوانش (۶): مجموعه داستان «آمیخته به بوی ادویه‌ها»

سلسله نشست‌های نقد خوانش (۶): مجموعه داستان «آمیخته به بوی ادویه‌ها» نویسنده: مریم منوچهرینشر ثالثزمان: ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۶منتقدان: فرشته احمدی، الهام روانگردمدیر… ادامه »سلسله نشست‌های نقد خوانش (۶): مجموعه داستان «آمیخته به بوی ادویه‌ها»

سلسله نشست‌های نقد خوانش (۲): نقد و بررسی کتاب «خاک زوهر»

سلسله نشست‌های نقد خوانش (۲)نشست نقد و بررسی کتاب «خاک زوهر»نوشته‌ی نرگس مساوات(نشر ثالث)با حضور نویسندههمراه با سخنرانی رئوف عاشوریوضحی کاظمی مدیر نشست: محمدرضا زمانی… ادامه »سلسله نشست‌های نقد خوانش (۲): نقد و بررسی کتاب «خاک زوهر»

سلسله نشست‌های نقد خوانش (۹): مجموعه داستان کوتاه «باران در مترو»

سلسله نشست‌های نقد خوانش (۹): مجموعه داستان کوتاه «باران در مترو» نوشته‌ی مهدی افروزمنشنشر چشمه ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ساعت ۱۸ مهمان‌ها: علی مسعودی‌نیا‌، آیدا علیپور مدیر… ادامه »سلسله نشست‌های نقد خوانش (۹): مجموعه داستان کوتاه «باران در مترو»

سلسله نشست‌های نقد خوانش (۸): مجموعه داستان «دوازده نت برای سکوت»

سلسله نشست‌های نقد خوانش (۸): مجموعه داستان «دوازده نت برای سکوت» نویسنده: کیوان صادقی(نشر نیماژ) ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸ساعت ۱۷:۳۰ مهمان‌ها: ‌محمد راغب‌، لاله دهقان‌پور… ادامه »سلسله نشست‌های نقد خوانش (۸): مجموعه داستان «دوازده نت برای سکوت»

سلسله نشست‌های نقد خوانش (۷): مجموعه داستان «توت‌فرنگی‌های اهلی»

سلسله نشست‌های نقد خوانش (۷): مجموعه داستان «توت‌فرنگی‌های اهلی» نویسنده: مهدی قلی‌نژاد ملکشاهنشر نگاه زمان: ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸ساعت ۱۶:۳۰ مهمان‌ها: فارس باقری، معصومه فریدمدیر… ادامه »سلسله نشست‌های نقد خوانش (۷): مجموعه داستان «توت‌فرنگی‌های اهلی»

سلسله نشست‌های نقد خوانش (۵): مجموعه داستان «زخم شیر»

سلسله نشست‌های نقد خوانش (۵): مجموعه داستان «زخم شیر» مجموعه داستان «زخم شیر»نویسنده: صمد طاهری(نشر نیماژ) زمان: ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۶منتقدان: علی مسعودی‌نیا،… ادامه »سلسله نشست‌های نقد خوانش (۵): مجموعه داستان «زخم شیر»

سلسله نشست‌های نقد خوانش (۴): نشست نقد و بررسی کتاب «به من نگاه کن»

سلسله نشست‌های نقد خوانش (۴)نشست نقد و بررسی کتاب «به من نگاه کن»نوشته‌ی الهام فلاح با حضور نویسندههمراه با سخنرانی لادن نیکناموحمید بابایی مدیر نشست:… ادامه »سلسله نشست‌های نقد خوانش (۴): نشست نقد و بررسی کتاب «به من نگاه کن»

سلسله نشست‌های نقد خوانش (۳): نشست نقد و بررسی کتاب «بند محکومین»

سلسله نشست‌های نقد خوانش (۳): نشست نقد و بررسی کتاب «بند محکومین»نوشته‌ی کیهان خانجانی با حضور نویسندههمراه با سخنرانی علی مسعودی‌نیاومحمد تقوی مدیر نشست: محمدرضا… ادامه »سلسله نشست‌های نقد خوانش (۳): نشست نقد و بررسی کتاب «بند محکومین»

سلسله نشست‌های نقد خوانش (۱): نشست نقد و بررسی کتاب «آتش»

سلسله نشست‌های نقد خوانش (۱) نشست نقد و بررسی کتاب «آتش»نوشته‌ی حسین سناپور با حضور نویسندههمراه با سخنرانیدکتر مهدی دادخواه تهرانیوآرمان امیری مدیر نشست: محمدرضا… ادامه »سلسله نشست‌های نقد خوانش (۱): نشست نقد و بررسی کتاب «آتش»