پرش به محتوا

یک نویسنده، یک کتاب

سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۶): کتاب «شب‌های تهران»؛ اثر غزاله علیزاده

سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۶): کتاب «شب‌های تهران»؛ اثر غزاله علیزاده نشست ششمبا عالیه عطایی کتاب «شب‌های تهران»؛ اثر غزاله علیزاده•عالیه عطایی درباره‌ی این… ادامه »سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۶): کتاب «شب‌های تهران»؛ اثر غزاله علیزاده

سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۵): کتاب «سنگ صبور»؛ اثر صادق چوبک

سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۵): کتاب «سنگ صبور»؛ اثر صادق چوبک نشست پنجمبا مهدی افروزمنش کتاب «سنگ صبور»؛ اثر صادق چوبک •مهدی افروزمنش درباره‌ی… ادامه »سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۵): کتاب «سنگ صبور»؛ اثر صادق چوبک

سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۴): کتاب «حقیقت و مرد دانا»؛ اثر بهرام بیضایی

سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۴): کتاب «حقیقت و مرد دانا»؛ اثر بهرام بیضایی نشست چهارمبا ناهید طباطبایی کتاب «حقیقت و مرد دانا»؛ اثر بهرام… ادامه »سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۴): کتاب «حقیقت و مرد دانا»؛ اثر بهرام بیضایی

سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۳): کتاب «شب یک، شب دو»؛ اثر بهمن فرسی

سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۳): کتاب «شب یک، شب دو»؛ اثر بهمن فرسی نشست سومبا سینا دادخواه کتاب «شب یک، شب دو»؛ اثر بهمن… ادامه »سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۳): کتاب «شب یک، شب دو»؛ اثر بهمن فرسی

سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۲): کتاب «ساربی‌بی خانم»؛ اثر مهشید امیرشاهی

سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۲): کتاب «ساربی‌بی خانم»؛ اثر مهشید امیرشاهی نشست دومبا آذردخت بهرامیکتاب «ساربی‌بی خانم»؛ اثر مهشید امیرشاهی •آذردخت بهرامی درباره‌ی این… ادامه »سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۲): کتاب «ساربی‌بی خانم»؛ اثر مهشید امیرشاهی

سلسله‌نشست‌های «یک‌ نویسنده، یک کتاب» (۱): کتاب «خیرالنساء» اثر قاسم هاشمی‌نژاد

سلسله‌نشست‌های «یک‌ نویسنده، یک کتاب» (۱): کتاب «خیرالنساء» اثر قاسم هاشمی‌نژاد نشست اولبا آرش صادق‌بیگیکتاب «خیرالنساء» اثر قاسم هاشمی‌نژاد •آرش صادق‌بیگی درباره‌ی این نشست نوشته… ادامه »سلسله‌نشست‌های «یک‌ نویسنده، یک کتاب» (۱): کتاب «خیرالنساء» اثر قاسم هاشمی‌نژاد