پرش به محتوا

تجدد درباری

••آنلاین••

پرسش‌گری در مرزهای مشروطه؛ تلاشی برای فهم وضعیت کنونی

دوره‌ی اول؛ «تجدد درباری»

اکنون پس از برگزاری پانزده نشست پیرامون موضوعات تاریخ، قانون، مکتوبات، هنر و موضوع انجمن‌ها، به بازخوانی و روایت مبسوط منظومه‌ی مشروطه از تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۰ می‌پردازیم.

سرفصل جلسات
⁃ تجدد درباری؛ ابعاد و سویه‌های نوسازی از بالا در ایران قاجاری؛ ۶ مهر ۱۴۰۰
با حجت کاظمی
⁃ عباس میرزا و مسائل ایران؛ ۲۰ و ۲۷ مهر ۱۴۰۰
با فیاض زاهد
⁃ قائم‌مقام و «روحِ» تجدد؛ ۴ آبان ۱۴۰۰
با سید مهدی یوسفی
⁃ ناصرالدین شاه؛ پادشاهی در میانه‌ی کهنه و نو؛ ۱۱ و ۱۸ آبان ۱۴۰۰
با فیاض زاهد
⁃ امیرکبیر و مسئله دولت‌سازی؛ ۲۵ آبان ۱۴۰۰
با مینو درایه
⁃ اعتمادالسلطنه؛ ترجمه و تجدد؛ ۲ آذر ۱۴۰۰
با فرزانه ابراهیم‌زاده
⁃ علی‌خان امین‌الدوله و مسئله انجمن معارف؛ ۹ آذر ۱۴۰۰
با رضا صمیم
⁃ سپهسالار: واکاوی کارکرد اندیشه نوسازی درون سیستمی یا ساختاری؛ ۱۶ آذر ۱۴۰۰
با مجید تفرشی
⁃ تجددگرایی و نوسازی در ایران و عثمانی؛ تاثیرها و تاثرها؛ ۲۳ آذر ۱۴۰۰
با حسن حضرتی

زمان برگزاری: سه‌شنبه‌ها
ساعت ۱۸ تا ۲۰

مشروطه و تمرکزگرایی: همگامی روش تاریخی و ساخت سیاسی

••آنلاین••مشروطه و تمرکزگرایی: همگامی روش تاریخی و ساخت سیاسیبا ابراهیم توفیق و سید مهدی یوسفی•در این ارائهٔ دو جلسه‌ای به موضوع تمرکزگرایی در تاریخ مشروطه… ادامه »مشروطه و تمرکزگرایی: همگامی روش تاریخی و ساخت سیاسی

سپهسالار: واکاوی کارکرد اندیشه نوسازی درون سیستمی یا ساختاری

..آنلاین.. پرسش‌گری در مرزهای مشروطه؛ تلاشی برای فهم وضعیت کنونیدوره‌ی اول؛ تجدد درباری «سپهسالار: واکاوی کارکرد اندیشه نوسازی درون سیستمی یا ساختاری»مجید تفرشی زمان:سه‌شنبه،۱۶ آذر… ادامه »سپهسالار: واکاوی کارکرد اندیشه نوسازی درون سیستمی یا ساختاری

ناصرالدین‌شاه؛ پادشاهی در میانه‌ی کهنه و نو

..آنلاین.. پرسش‌گری در مرزهای مشروطه، تلاشی برای فهم وضعیت کنونیدوره‌ی اول: «تجدد درباری»•«ناصرالدین‌شاه؛ پادشاهی در میانه‌ی کهنه و نو»با فیاض زاهد مهم‌ترین و اثرگذارترین چهره… ادامه »ناصرالدین‌شاه؛ پادشاهی در میانه‌ی کهنه و نو

تجدد درباری؛ابعاد و سويه‌های نوسازی از بالا در ايران قاجاری

..آنلاین.. پرسش‌گری در مرزهای مشروطه، تلاشی برای فهم وضعیت کنونیدوره‌ی اول: «تجدد درباری» تجدد درباری؛ابعاد و سويه‌های نوسازی از بالا در ايران قاجاری با حجت… ادامه »تجدد درباری؛ابعاد و سويه‌های نوسازی از بالا در ايران قاجاری

اعتمادالسلطنه؛ ترجمه و تجدد

••آنلاین••اعتمادالسلطنه؛ ترجمه و تجددبا فرزانه ابراهیم‌زاده محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه پسر علیخان حاجب‌الدوله و نوه حسن خان مقدم مراغه‌ای بی‌تردید یکی از خاکستری‌ترین و تاثیرگذارترین چهره‌های نیمه… ادامه »اعتمادالسلطنه؛ ترجمه و تجدد