پرش به محتوا

روایت هنر در مشروطه

مشروطه، حق و برآمدنِ «موسیقی‌دانِ معاصر ایرانی»

••آنلاین•• مشروطه، حق و برآمدنِ «موسیقی‌دانِ معاصر ایرانی»با فرشاد توکلی کارشناس‌ارشدِ قوم‌موسیقی‌شناسی و کارشناس موسیقی‌شناسی از دانشگاهِ تهران.نویسنده و منتقد، پژوهشگر تاریخ و نظریه در… ادامه »مشروطه، حق و برآمدنِ «موسیقی‌دانِ معاصر ایرانی»

کارکردهای سياسی- اجتماعی عکاسی در دوران مشروطه

••آنلاین•• کارکردهای سياسی- اجتماعی عکاسی در دوران مشروطهبا محمدرضا طهماسب پور عکاسی، به عنوان پدیده ای نوین و شگفت انگیز، در سالهای میانی قرن نوزدهم،… ادامه »کارکردهای سياسی- اجتماعی عکاسی در دوران مشروطه