پرش به محتوا

یکی از پروژه‌های موسسه‌ی خوانش برگزاری کارگاه‌ها، مدرسه‌ها، رویدادها و فعالیت‌هایی بوده که بر حوزه‌ی روایت در ادبیات داستانی تمرکز داشته باشد. در این بخش از سایت می‌توانید با تمام فعالیت‌های ما در این حوزه آشنا شوید.