پرش به محتوا

مونا

تجدد درباری؛ابعاد و سويه‌های نوسازی از بالا در ايران قاجاری

..آنلاین.. پرسش‌گری در مرزهای مشروطه، تلاشی برای فهم وضعیت کنونیدوره‌ی اول: «تجدد درباری» تجدد درباری؛ابعاد و سويه‌های نوسازی از بالا در ايران قاجاری با حجت… ادامه »تجدد درباری؛ابعاد و سويه‌های نوسازی از بالا در ايران قاجاری

اعتمادالسلطنه؛ ترجمه و تجدد

••آنلاین••اعتمادالسلطنه؛ ترجمه و تجددبا فرزانه ابراهیم‌زاده محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه پسر علیخان حاجب‌الدوله و نوه حسن خان مقدم مراغه‌ای بی‌تردید یکی از خاکستری‌ترین و تاثیرگذارترین چهره‌های نیمه… ادامه »اعتمادالسلطنه؛ ترجمه و تجدد