پرش به محتوا

پروژه مشروطه

«پرسش‌گری در مرزهای مشروطه؛ تلاشی برای فهم وضعیت کنونی»

بازخوانی روایت مشروطه در پیوند با زیست فردی و اجتماعی این امکان را فراهم می‌کند تا از زوایای گوناگون به تأثیر و تأثر این جنبش بپردازیم و بیندیشیم که دستاوردهای آن در چه ابعادی از زندگی افراد (نه تنها در زمانه‌ی خودش که در وضعیت کنونیِ «ما») قابل مشاهده است. در این نگاه، روایتِ مشروطه در عرصه‌های گوناگون تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری، افقی فکری و معنایی به دست می دهد تا از رهگذر آن میزان تحقق اهداف و دستاوردهای جنبش مشروطه را در وضعیت کنونی مورد ارزیابی قرار بدهیم.
مؤسسه‌ی خوانش در تلاش است تا در قالب پروژه‌ای پژوهشی و آموزشی با پژوهشگران و مخاطبان حوزه‌ی مشروطه درباره‌ی فضای شکل‌گیری این جنبش و بازتاب اهداف و دستاوردهایش در تکوین دوره‌های تاریخی بعدی گفتگو کند. اولین قدم در این مسیر، برگزاری سلسله‌نشست‌هایی است که از فضای حاکم بر اندیشه‌ی مشروطه‌خواهی منظری کلی ارائه می‌دهد و سراغ پرسش‌هایی دربارهی مرزهای مشترک مشروطه با اکنون می‌رود. این نشست‌ها مقدمه‌ای است برای طرح و بررسی مفصل موضوعاتی که در قالب دوره‌ها و کارگاه‌های مجزا به آن‌ها پرداخته خواهد شد. برخی از این موضوعات عبارت است از:
– تعریف مشروطه و ساختار آن
– حق‌خواهی و قانون در مشروطه
– فیگورهای مشروطه‌خواه
– سیاست نوشتار در میان مشروطه‌خواهان
– نهادهای جدید در عصر مشروطه
– چاپ، مطبوعات و نشریات عصر مشروطه
– روایت زیست روزمره و گروه‌های اجتماعی فعال در جنبش مشروطه
– ادبیات مشروطه: داستان، ناداستان و شعر
– تحولات هنر نمایش و تئاتر
– تحولات موسیقی
– و تحولات هنرهای تجسمی با تمرکز بر تصویر و عکس

تجدد درباری

••آنلاین•• پرسش‌گری در مرزهای مشروطه؛ تلاشی برای فهم وضعیت کنونی دوره‌ی اول؛ «تجدد درباری» اکنون پس از برگزاری پانزده نشست پیرامون موضوعات تاریخ، قانون، مکتوبات، هنر و موضوع انجمن‌ها، به بازخوانی و روایت مبسوط منظومه‌ی مشروطه از تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۰ می‌پردازیم. سرفصل جلسات ⁃ تجدد درباری؛ ابعاد و سویه‌های نوسازی از بالا در ایران قاجاری؛ ۶ مهر ۱۴۰۰ با حجت کاظمی ⁃ عباس میرزا و مسائل ایران؛ ۲۰ و ۲۷ مهر ۱۴۰۰ با فیاض زاهد ⁃ قائم‌مقام و «روحِ» تجدد؛ ۴ آبان ۱۴۰۰ با سید مهدی یوسفی ⁃ ناصرالدین شاه؛ پادشاهی در میانه‌ی کهنه و نو؛ ۱۱ و ۱۸ آبان ۱۴۰۰ با فیاض زاهد ⁃ امیرکبیر و مسئله دولت‌سازی؛ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ با مینو درایه ⁃ اعتمادالسلطنه؛ ترجمه و تجدد؛ ۲ آذر ۱۴۰۰ با فرزانه ابراهیم‌زاده ⁃ علی‌خان امین‌الدوله و مسئله انجمن معارف؛ ۹ آذر ۱۴۰۰ با رضا صمیم ⁃ سپهسالار: واکاوی کارکرد اندیشه نوسازی درون سیستمی یا ساختاری؛ ۱۶ آذر ۱۴۰۰ با مجید تفرشی ⁃ تجددگرایی و نوسازی در ایران و عثمانی؛ تاثیرها و تاثرها؛ ۲۳ آذر ۱۴۰۰ با حسن حضرتی زمان برگزاری: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۸ تا ۲۰

آخرین دوره‌ها:

از سیاست درباری به سیاست ملی
تکنولوژی‌های ارتباطی مدرن و تکوین سیاست ملی در ایران عصر قاجار

••آنلاین•• از سیاست درباری به سیاست ملیتکنولوژی‌های ارتباطی مدرن و تکوین سیاست ملی در ایران عصر قاجاربا حجت کاظمی،عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه… ادامه »از سیاست درباری به سیاست ملی
تکنولوژی‌های ارتباطی مدرن و تکوین سیاست ملی در ایران عصر قاجار