پرش به محتوا

رویدادها

آخرین دوره‌ها:

سلسله نشست‌های نقد خوانش (۶): مجموعه داستان «آمیخته به بوی ادویه‌ها»

سلسله نشست‌های نقد خوانش (۶): مجموعه داستان «آمیخته به بوی ادویه‌ها» نویسنده: مریم منوچهرینشر ثالثزمان: ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۶منتقدان: فرشته احمدی، الهام روانگردمدیر… ادامه »سلسله نشست‌های نقد خوانش (۶): مجموعه داستان «آمیخته به بوی ادویه‌ها»