پرش به محتوا

رویدادها

آخرین دوره‌ها:

سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۴): کتاب «حقیقت و مرد دانا»؛ اثر بهرام بیضایی

سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۴): کتاب «حقیقت و مرد دانا»؛ اثر بهرام بیضایی نشست چهارمبا ناهید طباطبایی کتاب «حقیقت و مرد دانا»؛ اثر بهرام… ادامه »سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۴): کتاب «حقیقت و مرد دانا»؛ اثر بهرام بیضایی

سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۳): کتاب «شب یک، شب دو»؛ اثر بهمن فرسی

سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۳): کتاب «شب یک، شب دو»؛ اثر بهمن فرسی نشست سومبا سینا دادخواه کتاب «شب یک، شب دو»؛ اثر بهمن… ادامه »سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۳): کتاب «شب یک، شب دو»؛ اثر بهمن فرسی

سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۲): کتاب «ساربی‌بی خانم»؛ اثر مهشید امیرشاهی

سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۲): کتاب «ساربی‌بی خانم»؛ اثر مهشید امیرشاهی نشست دومبا آذردخت بهرامیکتاب «ساربی‌بی خانم»؛ اثر مهشید امیرشاهی •آذردخت بهرامی درباره‌ی این… ادامه »سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۲): کتاب «ساربی‌بی خانم»؛ اثر مهشید امیرشاهی