پرش به محتوا

رویدادهای ادبی

آخرین دوره‌ها:

سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۶): کتاب «شب‌های تهران»؛ اثر غزاله علیزاده

سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۶): کتاب «شب‌های تهران»؛ اثر غزاله علیزاده نشست ششمبا عالیه عطایی کتاب «شب‌های تهران»؛ اثر غزاله علیزاده•عالیه عطایی درباره‌ی این… ادامه »سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۶): کتاب «شب‌های تهران»؛ اثر غزاله علیزاده

سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۵): کتاب «سنگ صبور»؛ اثر صادق چوبک

سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۵): کتاب «سنگ صبور»؛ اثر صادق چوبک نشست پنجمبا مهدی افروزمنش کتاب «سنگ صبور»؛ اثر صادق چوبک •مهدی افروزمنش درباره‌ی… ادامه »سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۵): کتاب «سنگ صبور»؛ اثر صادق چوبک

سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۴): کتاب «حقیقت و مرد دانا»؛ اثر بهرام بیضایی

سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۴): کتاب «حقیقت و مرد دانا»؛ اثر بهرام بیضایی نشست چهارمبا ناهید طباطبایی کتاب «حقیقت و مرد دانا»؛ اثر بهرام… ادامه »سلسله‌نشست‌های «یک نویسنده، یک کتاب» (۴): کتاب «حقیقت و مرد دانا»؛ اثر بهرام بیضایی