پرش به محتوا

پروژه مکث

📺 «مکث» پروژه‌ای‌ست برای دوباره دیدن تهران.

نشست «خوانش جلوه‌هایی از منظر ذهنی شهر در هنر معاصر ایران»

نشست «خوانش جلوه‌هایی از منظر ذهنی شهر در هنر معاصر ایران» هفته هنر تیروپروژه‌های مکثمدیر نشست: نسترن صارمیمهمانان: پوریا جهانشاد، بهنام صدیقیسه‌شنبه ۱۸ دی‌ماهاز ساعت… ادامه »نشست «خوانش جلوه‌هایی از منظر ذهنی شهر در هنر معاصر ایران»

نشست سوم از فصل دوم: غیررسمی‌بودگی به عنوان بدیل و استراتژی مقاومت

نشست سوم از فصل دوم پروژه‌های مکث: غیررسمی بودگی به عنوان بدیل و استراتژی مقاومت عنوان سخنرانی پوریا جهانشاد:غیررسمی‌سازی در برابر غیررسمی‌سازی: مروری بر ظرفیت‌های… ادامه »نشست سوم از فصل دوم: غیررسمی‌بودگی به عنوان بدیل و استراتژی مقاومت