پرش به محتوا

مونا

نشست «خوانش جلوه‌هایی از منظر ذهنی شهر در هنر معاصر ایران»

نشست «خوانش جلوه‌هایی از منظر ذهنی شهر در هنر معاصر ایران» هفته هنر تیروپروژه‌های مکثمدیر نشست: نسترن صارمیمهمانان: پوریا جهانشاد، بهنام صدیقیسه‌شنبه ۱۸ دی‌ماهاز ساعت… ادامه »نشست «خوانش جلوه‌هایی از منظر ذهنی شهر در هنر معاصر ایران»

ریخت‌شناسی و سازه‌های منطقی و ادبی جستار

کارگاه‌های یک‌روزه‌ی جایزه‌ی جستار (۳) ریخت‌شناسی و سازه‌های منطقی و ادبی جستاربا علی مسعودی‌نیاچهارشنبه ۱۲ آذرساعت شش تا نه عصر• -ریخت‌شناسی عمومی متن غیرداستانی-فرم‌های بسیط-سازه‌های… ادامه »ریخت‌شناسی و سازه‌های منطقی و ادبی جستار

فیلم‌جستار
دیالکتیک تصویر و کلام

••آنلاین••دومین کارگاه یک‌روزه‌ی جایزه‌ی جستار فیلم‌جستاردیالکتیک تصویر و کلامبا محمدرضا فرزاد جستار ادبی، جستار سینمایی؛ مرور اجمالی تاریخچه و تعاریف مساله‌ی زاویه دید؛ مناقشه‌ی صدای… ادامه »فیلم‌جستار
دیالکتیک تصویر و کلام